OPI individuálne tréningy

Individuálne tréningy v telocvični 

Opi trainings sa venuje individuálnym tréningom v telocvični, ktoré sú zamerané na rýchlosť, flexibilitu, silu a vytrvalosť.

Program tréningov zvyšuje pružnosť tela, zlepšuje jeho správne držanie, posilňuje základné stabilizačné svaly, zlepšuje výkonnosť a formuje postavu.

Tréningy sú určené pre:

  •  deti a mládež (športovcov i nešportovcov) – tvorba pozitívneho vzťahu k športu

  •  študentov ZŠ, SŠ  - príprava  na stredné a vysoké športové školy

  •  profesionálnych športovcov - individuálne kondičné tréningy

Počas tréningov sa kladie dôraz na individuálny prístup trénera, preto je maximálny počet osôb na skupinu 8. Súčasťou všetkých tréningov sú kompenzačné tréningy, koordinačné tréningy, strečingové cvičenia, gymnastické cvičenia, cvičenia s vlastnou hmotnosťou a motivačné cvičenia. Používame športové pomôcky – frekvenčný rebrík, prekážky, fit-lopta, bosu lopta, balance board, expander, lopty, plné lopty (medicinbaly), rýchlostné padáky. 

 

V príade záujmu o takýto typ tréningov nás kontaktujte mailom na opitrainings@gmail.com. Trénuje sa na ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici. Čas je možné prispôsobiť. Cena tréningu dohodou. Platba prebehne vždy pred tréningom.

Pozrite si galériu TU.

Online prihláška.