Športové testovanie detí

OPI TRAININGS partner SPORTANALYTIK pre banskobystricky a žilinsky kraj!

NÁJDEME TEN PRAVÝ ŠPORT PRE VAŠE DIEŤA 

SportAnalytik je program určený deťom vo veku 5 - 15 rokov, ktorý formou jednoduchého testu rozozná ich športové predpoklady a odporučí im ten pravý šport. Na úvodnom športovom dni najprv pomocou ôsmich disciplín odhalíme fyzické dispozície detí, ako je rýchlosť, obratnosť, výbušnosť, alebo vytrvalosť. Zistené výkony vyhodnocujeme individuálne pre každé dieťa a potom ich porovnávame s nárokmi jednotlivých športov. Výsledkom je identifikácia športového talentu každého dieťaťa (Talent report) a na mieru zostavené odporúčania vhodných športov (Šport report) vrátane kontaktov na oddiely v okolí.

Táto metóda bola vyvinutá v Kanade pred OH vo Vancouveri, overená bola na viac ako 100 000 testovaných deťoch a vyprofilovaná v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK CZ. Know-how SportAnalytika teraz využíva napríklad Český Olympijský Výbor pre celonárodný program Sazka - Olympijský viacboj. Poslaním SportAnalytika nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale prinášať každému dieťaťu radosť z objaveného športového nadania.

Dôležité fakty o SportAnalytiku

  • Koľko detí už absolvovalo program? K 1.1.2016 je to 185 000 detí od 5 do 15 rokov.
  • Voči komu sú porovnávané výsledky môjho dieťaťa? Voči jeho vrstovníkom rovnakého pohlavia. Pre každý vek máme tisíce historických dát detí z Českej republiky aj z Kanady.
  • Z koľkých športov je vyberané výsledné odporúčanie? Vyberáme z 57 športov pre chlapcov a z 50 športov pre dievčatá.  Sú to všetky olympijské športy a niektoré neolympijské (napríklad florbal).
  • Odkiaľ pochádzajú tipy na oddiely? Kluby sú vyberané automaticky, na základe príslušnosti k odporúčaným športom a blízkosti bydliska dieťaťa.

Viac informácií nájdete na www.sportanalytik.sk, kde sa môžete na športové dni aj zaregistrovať. 

Online prihláška.